Những điều cha mẹ cần hiểu về cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

content:

Cha mẹ muốn làm thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, ngay cả khi các bé chưa làm giấy khai sinh, sẽ được cơ quan quản lý căn cước hướng dẫn thủ tục.

Những điều cha mẹ cần hiểu về cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Mẫu thẻ căn cước cho trẻ theo dự kiến. Ảnh: Bộ Công an

Từ ngày 1.7 tới, Luật Căn cước có hiệu lực và người dân sẽ được cấp mới, cấp đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước. Một trong những điểm mới của Luật Căn cước là sẽ cấp thẻ căn cước cho trẻ trong độ tuổi từ 0 đến dưới 6 tuổi.

Bộ Công an cho biết Bộ đang xây dựng Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước theo hướng sẽ có 2 mẫu thẻ căn cước, dùng cho các trường hợp từ 6 tuổi trở lên và một mẫu thẻ cho các trường hợp từ 0 đến 6 tuổi.

Đối với thẻ căn cước cho công dân từ 6 tuổi trở lên, thông tin trên thẻ căn cước gồm: Ảnh của người được cấp thẻ căn cước cỡ 20 x 30mm; Thời hạn thẻ có hiệu lực; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch.

Đối với công dân dưới 6 tuổi, thông tin trên thẻ căn cước gồm: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Thời hạn thẻ có hiệu lực.

Còn mặt sau thẻ Căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ 0 đến dưới 6 tuổi và từ đủ 6 tuổi trở lên sẽ có các thông tin giống nhau gồm: Nơi cư trú; nơi đăng ký khai sinh; chip điện tử; mã QR; ngày, tháng, năm cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; chữ "BỘ CÔNG AN".

Cũng theo quy định của Luật Căn cước, việc cấp thẻ căn cước cho các trường hợp trẻ em từ 0-6 tuổi sẽ thông qua người đại diện hợp pháp: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Luật Căn cước 2023 quy định rõ trường hợp người được cấp thẻ căn cước từ ngày 1.7.2024 như sau:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam;

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước;

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Qua đó, đối với người dưới 14 tuổi, không bắt buộc phải làm thẻ Căn cước, nhưng khi có nhu cầu hoàn toàn có thể đăng ký thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Ngoài ra, theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.

Quy định này có sự khác biệt so với Luật Căn cước công dân 2014, khi hiện hành không quy định đây là nghĩa vụ mà công dân Việt Nam phải thực hiện mà chỉ đề cập khái quát đến việc được cấp thẻ.

content:
content:

content:

Thư viện hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 668
Số lượt truy cập: 457438